Logistyka wewnętrzna

Sprawdzonym rozwiązaniem w zakresie transportu wewnętrznego w powierzchniach magazynowych są transportery taśmowe. Przykłady takich rozwiązań można znaleźć na stronie http://www.przenosniki-promag.pl/przenosniki_tasmowe . Dzięki ich działaniu możliwym jest przemieszczanie serii elementów z danego miejsca w inne. Ich funkcjonowanie znacząco ogranicza liczbę osób zatrudnianych przy obsłudze transportu na terenie magazynu. Urządzenia transportowe wyposażone w taśmy mają bardzo powszechne zastosowanie. Obecnie towary konfekcjonuje się w taki sposób, że nadają się do przesyłu poprzez takie „taśmociągi” magazynowe. Działanie magazynów w formule hurtowej niejako wymusza usprawnienie transportu wewnętrznego. To warunek dla szybkiego reagowania na zamówienia, a także odbioru i rozlokowania towaru.